Віртуальні виставки
Музичний хайвейБезсмертя нації у мові 


Зверніть увагу! Нові підручники!
Шановні викладачі та студенти 
спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво»!

Бібліотека училища у видавництві «Альтерпрес» придбала нові навчальні посібники. Сподіваємось, вони будуть використані вами у процесі підготовки до лекційних та практичних занять.

Куленко, М. Я. Мистецтво шрифту [Текст]: навч. посіб. / М. Я. Куленко;  за ред. Є.А.Антоновича. – Кн. 1. – К. : Альтерпрес, 2015. – 140 с. – (Бібліотека дизайнера).


Куленко, М. Я. Мистецтво шрифту [Текст]:  : навч. посіб. / М. Я. Куленко; за ред. Є.А.Антоновича.  – Кн. 2. – К. : Альтерпрес, 2015. – 156 с. – (Бібліотека дизайнера).
У навчальному посібнику стисло викладено ілюстровану всесвітню історію писемності. Особливу увагу приділено розвитку українського шрифту, зокрема каліграфії. Розроблено науково-методичні засади курсу «Графічний дизайн: мистецтво шрифту». Розглянуто зорове сприйняття та розвиток композиційного мислення, відчуття форми, простору, ритму, пластики в мистецтві шрифту. Висвітлено взаємодію великої палітри зображальних засобів, за допомогою яких створюється графіка шрифту. Подано творчі навчальні завдання, виконані за методикою автора, переважно студентами. Призначено для студентів і викладачів художньо-дизайнерських, архітектурних, технічних та педагогічних навчальних закладів, які працюють у галузі дизайну та реклами


Прищенко С. Кольорознавство [Текст]: навч. посібн./ С.В. Прищенко; за наук. ред. Є.А.Антоновича. -2-е вид., виправл.  і доп.. -К.: Альтерпрес, 2016. -452 с.: іл. -(Бібліотека дизайнера).

Кольорознавство у мистецькій освіті - одна з основних фахових дисциплін. У навчальному посібнику подано закони колористики та принципи роботи з комп'ютерними колірними моделями на основі активного розвитку творчого асоціативного мислення. Розкрито комплексний метод формування колірного середовища з урахуванням його функціональних, соціально-культурних, емоційних особливостей. Узагальнено світовий науковий та емпіричний досвід вивчення кольору, висвітлено значення кольору в нашому житті та психофізіологічні аспекти його сприйняття, проаналізовано використання кольору в образотворчому, декоративно-прикладному мистецтві та дизайні. Вперше визначено принципи гармонізації кольорів засобами комп'ютерних технологій. Призначено для студентів, викладачів, художників, дизайнерів, архітекторів, культурологів і мистецтвознавців.


«Наш час – наш простір»

Від видавництва «Софія-А»ЛТД в особі генерального директора Максима Олександровича Мельника бібліотека училища отримала в дарунок каталоги виставок українських сучасних художників та серію мистецьких книг «Наш час – наш простір». Мистецька серія об’єднує 22 альбоми – монографії художників з усіх регіонів України, творчість яких є знаковою в нашому просторі та несе дух свого роду, нації.
«Наш час – наш простір» - спільний арт-проект редакції журналу «Образотворче мистецтво» та видавничого центру «Софія - А» (Київ).
Пропоновані образотворчі видання будуть цікаві та корисні викладачам та студентам спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво», всім хто цікавиться сучасним українським мистецтвом.


Неповторний світ ікон Олександра Охапкіна

До бібліотеки КВНЗ "Олександрійське училище культури" надійшла книга Дмитра Степовика "Необароко: ікони Олександра Охапкіна". Відомий український мистецтвознавець, професор у своїй книзі презентує оригінальну іконотворчість майстра – нашого земляка Олександра Охапкіна, торкається проблем українського ікономалярства останніх двох десятиліть - після поновлення незалежності України.
Художник збагатив ікони давнього українського бароко XVII-XVIII століть новими рисами, насамперед - розмаїтою декоративністю, щедрою українською святковою атрибутикою: вишивками, писанками, квітами.
Читачі зможуть оцінити таку окрасу книги, як її ілюстративний матеріал. Шанувальники священного мистецтва ікон мають можливість побачити й переконатися, якого оригінального майстра має нині українське образотворче мистецтво.
Особлива увага у виданні приділена особистості художника, оскільки у розділі «Олександр Охапкін. Роздуми» автор картин та ікон розповідає про глибинні витоки своєї творчості.
Видання розраховане на культурологів, митців, мистецтвознавців, шанувальників ікон, на широке читацьке коло. Шановні читачі!

У 2015 році  Польський інститут (м. Київ) подарував користувачам бібліотеки училища видання творів Фредерика Шопена у редакції Яна Екєра. З зібранням цих творів Ви зможете ознайомитись, завітавши до нашої бібліотеки.
Про видання
12- томна серія видань фортепіанної спадщини видатного польського композитора Фридерика Шопена у 2013 році була видана  Польським Інститутом у Києві спільно з видавництвом «Музична Україна». Матеріали готувалися у співпраці з «Польським музичним видавництвом» на основі унікального  повного зібрання усіх творів Шопена у редакції Яна Екєра, яке побачило світ 2010 року у Польщі з нагоди 200-ліття з дня народження композитора. Фундаментальна праця  базується на всіх доступних джерелах, котрі були проаналізовані з використанням сучасної наукової методології.
Проект мав освітню проекцію. Частину накладу отримала і бібліотека КВНЗ «Олександрійське училище культури». Сподіваємось, отримані видання  будуть сприяти  вивченню та ознайомленню з творчістю композитора в аутентичному вигляді.
1.               Шопен Ф. Балади  [Ноти] /ред. Ян Екєр. – К.: Музична Україна, 2014. – 64 с.
2.                Шопен Ф. Етюди  [Ноти] /ред. Ян Екєр. – К.: Музична Україна, 2014. – 130 с.
3.              Шопен Ф. Мазурки  [Ноти] /ред. Ян Екєр. – К.: Музична Україна, 2014. – 160 с.
4.                Шопен Ф. Ноктюрни  [Ноти] /ред. Ян Екєр. – К.: Музична Україна, 2014. – 112 с.
5.                Шопен Ф. Прелюдії [Ноти] /ред. Ян Екєр. – К.: Музична Україна, 2014. – 72 с.
6.                Шопен Ф. Скерцо [Ноти] /ред. Ян Екєр. – К.: Музична Україна, 2014. – 88 с.
7.                Шопен Ф. Полонези [Ноти] /ред. Ян Екєр. – К.: Музична Україна, 2014. – 130 с.
8.                Шопен Ф. Вальси  [Ноти] /ред. Ян Екєр. – К.: Музична Україна, 2014. – 78 с. Шановні користувачі! Запрошуємо Вас ознайомитись з книгами, які надійшли до бібліотеки училища в ІІІ кв. 2015р.

1. Відейко, Михайло  Шляхами трипільського світу [Текст] /М.Ю. Відейко. - К.: Наш час, 2006. - 296 с.. - (Невідома Україна (За програмою "Українська книга")
 2. Гужва В.К.   Методика роботи з театральним колективом [Текст]: навч. посібн./ В.К. Гужва. - Х.: Мачулин, 2014. - 176 с.
 3. Деловой этикет [Текст] /автор-сост. И.Афанасьев. - К.: Альтерпрес, 1998. - 320 с.: іл. - (Библиотека делового человека)
 4. Косовський, Володимир  Тризуб [Текст] / В. Косовський; А. Кравець-Кравченко, Є. Чередниченко. - К.: ФАКТ, 2008. - 236 с. 
 5. Кузик, Борис  До цілющих джерел рідної землі. Олександрівщина з найдавніших часів і до сьогодення : навч. посібник/ Б.М. Кузик; Л.І.Литвин. -Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2006. - 224 с.: іл, карти, фото
6. Кузьмін О.Є.  Менеджмент [Текст] : навч. посібн. для самост. роботи студ. /О.Є. Кузьмін; О.Г.Мельник, Н.Я.Петришин. - К.: Академвидав, 2012. -296 с.. - (САМ!)
 7. Курганський, Анатолій  Несправедливі сни: Гумор і сатира [Текст] /А.П. Курганський; передм. А.Корінь. - Кіровоград: КОД, 2006. - 76 с.
 8. Курганський, Анатолій  Скраю осені  [Текст]: лірика/А.П. Курганський; передм. А.Кримського. - Кіровоград: КОД, 2009. -124 с.
 9. Лиха коса голодомору 1932-1933 [Текст] /авт.колектив: П.П. Панченко, М.О. Багмед, М.А. Журба та ін.. -К.: Україна, 2008. - 432 с.
 10. Мальков С.М.  Формування майстерності диригента духового оркестру [Текст]: навч. посібн. для студентів ВНЗ/ С.М. Мальков; КНУКіМ. - К.: НАУ, 2001. - 143 с.
 11. Нестайко, Омельян  Великі міфи імперії [Текст]: (Втеча від власної ідентичності) /О. Нестайко. -Львів: Літературна Піраміда, 2008. - 184 с..
 12. Погрібний, Віктор  Прости мій гнів (Знайдені записники) [Текст]: Вірші різних літ /В.О. Погрібний; передм. авт.. - Кіровоград: КОД, 2006. - 98 с.
 13. Природа. Екологія [Текст]: для дітей сер. шк. віку /авт.-упоряд. А.А.Ходоренко; худож. оформл. Л.Д.Киркач-Осіпової. -Х.: Фоліо, 2008. -315 с.: іл.- (Дитяча енциклопедія)
 14. Руснак, Ірина  Український фольклор [Текст]: навч. посібн./ І.Є. Руснак. - К.: Академія, 2012. - 304 с.. - Альма-матер)
 15. Тофтул, Михайло  Етика [Текст]: навч. посібн./ М.Г. Тофтул. - К.: Академія, 2005. - 416 с.. - (Альма-матер)
 16. Українське Різдво на Мараморощині  [Текст]/ упор. О. Бевка. - К.: Етнос, 2008. - 375 с.. - (Фольклор української діаспори) 
 17. Хрестоматія дитячої славістики. Слов'янська поезія ХІХ - початку ХХ століття [Текст] /упор. Н.О. Лисенко-Єржиківська. - К.: Успіх і кар'єра, 2008. - 256 с.. - передм. укр. та англ. 
 18. Ячейкін, Юрій  Незнані тамплієри [Текст] /Ю.Д. Ячейкін. - К.: Гамазин, 2008. -325 с.. - (За програмою "Українська книга")

                 Укладач     Н.О.Яблонська

Шановні користувачі! Запрошуємо Вас ознайомитись з книгами, які нещодавно надійшли до бібліотеки училища.

Петренко І.Д.  Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941-1945 рр.[Текст] – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2014. – 554с. – (серія «Архівні документи свідчать»). 

Книга головного спеціаліста сектору спеціального зберігання та страхового фонду документації, члена Національної спілки краєзнавців України Івана Даниловича Петренка «Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині (1941-1945 рр.)» видана за підтримки обласної державної адміністрації та обласної ради в рамках програми розвитку книговидання і книго розповсюдження на 2011-2015 роки. Книга, базуючись винятково на документах Державного архіву Кіровоградської області, розповідає про надзвичайно складний, драматичний, але досі недостатньо вивчений період історії Кіровоградщини – нацистську окупацію (1941-1944рр.), у багатьох її вимірах. Містить численні фотографії тієї епохи, а також спогади очевидців. Для професійних істориків та широкого кола читачів.

Григорій Гусейнов. Друга соната [Текст]: Художньо-документальна повість. - Кіровоград: "Імекс-ЛТД", 2014. - 220 с.: іл. – (сер. «Єлизаветградське коло»). 

У короткій експресивній повісті "Друга соната" відомого українського письменника, лауреата Національної премії України імені Т.Г.Шевченка Григорія Гусейнова відтворюється життя польської родини Шимановських на тлі південноукраїнських реалій початку ХХ століття. 

Шепель Ф.О. „Ніхто не хотів помирати, або Репресований Єлисавет – Зінов’євськ – Кірове – Кіровоград” [Текст]  . – Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2014. – 390с.:Іл. – (сер. «Єлизаветградське коло»).


Автор книги  добре відомий у краєзнавчих колах дослідників рідного краю – лауреат обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова, історик за фахом - Федір Шепель.
Його науково-документальне видання – не просто зібрання маловідомих та зовсім невідомих матеріалів із таємних радянських архівів, розповів про життя і смерть знаних та майже забутих людей, які постраждали в добу тоталітаризму. Усі трагічні історії, вміщені під обкладинкою даної книги, тісно пов'язані з містом на Інгулі.
Видання розраховане на істориків, краєзнавців та широкий загал читачів.

Босько В.М. Історичний календар Кіровоградщини на 2015 рік. Люди. Події. Факти [Текст] . – Кіровоград: Центр. – Укр. Вид-во, 2014. – 260с.


10-й випуск альманаху містить відомості про ювілеї близько 400 визначних особистостей як минулих часів, так і сьогодення, пов'язаних з нашим краєм.  
Володимир Босько відкриває нам інший, маловідомий світ талановитої Кіровоградщини. У календарі ви знайдете чимало цікавого про наших земляків: чемпіонів спорту, професорів, артистів, художників, письменників, бізнесменів, юристів, науковців.

Нагадує про пам'ятні події, що відбулися на території Єлисаветградщини (Кіровоградщини) упродовж трьох століть. Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів. 
Жовна Александр.  История Лизы [Текст]. – Кировоград: Имэкс-ЛТД, 2014. – 200с.

 Александр Жовна один  из самых интересных и самобытных писателей в Украине.  Книга написана на русском языке, поскольку изначально это был сценарий для русско-украинского фильма. Повесть «История Лизы»  - история двух влюбленных пар. Одной не совсем обычной, другой вовсе необычной…
«История людей волею судеб родившихся не похожими на нас физически или психически, но живущих среди нас, будь то  слепоглухонемые или люди с синдромом Дауна, как в «Истории Лизы»…

Кіровоградщина у дзеркалі часуФонд бібліотеки поповнився унікальним семикнижжям «Кіровоградщина у дзеркалі часу», який був виданий до 75-річчя утворення Кіровоградської області.
7 альбомів – 7 творчих стежок із культурного життя області: образотворче мистецтво, хореографія, музика, література, архітектура, театральне та декоративно-ужиткове мистецтво.
«Кіровоградщина в дзеркалі часу» – винятковий краєзнавчий продукт, який занурює у світ минувшини. На сторінках альбому ви знайдете унікальні кадри культурного життя області за 75-річну історію її існування та цінну інформацію про видатних особистостей Кіровоградщини. І все це – трьома мовами – українською, російською та англійською. Кожен з альбомів містить символічну кількість сторінок – 75 (+ чи – 2 сторінки), що підкреслює урочистість видання.
Серія фотоальбомів «Кіровоградщина у дзеркалі часу» у повному кольорі оповідає культурну історію нашого міста й області, охоплюючи театральну, образотворчу, літературну, музичну, архітектурну, хореографічну й декоративно-ужиткову сфери. Дослідниками і самими майстрами детально описані і проілюстровані віхи історичного поступу мистецтва від часу заснування області й по сьогоднішній день.
Серія вийшла під загальною редакцією О.В. Чуднова.

Образотворче мистецтво
В альбомі представлено яскраву панораму процесів розвитку професійної художньої творчості на теренах Кіровоградської області від 30-х років ХХ століття до сучасності. Твори живописців, графіків, скульпторів, майстрів монументального та декоративно-ужиткового мистецтва різних поколінь, що нині є окрасою музейних та галерейних зібрань, та їхня різнобічна оцінка критикою, демонструють широкий спектр мистецьких досягнень, які стали основою художніх традицій нашого степового краю. Автор-упорядник А.М. Надєждін.

Хореографічне мистецтво
У цьому виданні представлена коротка історія кращих хореографічних колективів Кіровоградщини, які упродовж 75 років прославляють її по всіх країнах. Ансамблі, балетмейстери, хореографи, солісти – усі, хто віддано служили мистецтву і продовжують нині створювати танцювальний літопис центральної України. Автор-упорядник В.Ф. Похиленко.

Архітектурне мистецтво

Гортаючи сторінки альбому, Ви поринете в дивовижний світ просторових та історичних образів, створених архітекторами Кіровоградщини за останні 75 років. Зануритеся в атмосферу мистецької спадщини стильових особливостей ХІХ та початку ХХ століття. Відчуєте ритм життя степових міст та селищ, яскраво означених творіннями сучасних зодчих. Автор-упорядник А.М. Надєждін.

Театральне мистецтво
Видання розповідає про творчість професійних та самодіяльних театральних колективів Кіровоградщини – спадкоємців корифеїв українського театру. Автори-упорядники В.П. Шурапов, С.А. Ушакова.

Декоративно-ужиткове мистецтво
Це видання про народних майстрів Кіровоградщини, які упродовж десятиліть своїм самобутнім талантом звеличують наш степовий край. Автори-упорядники Б.П. Куманський, Н.В. Деміхова, І.Л. Солуянова.Музичне мистецтво
У виданні представлені найяскравіші події музичного життя Кіровоградщини, її найвідоміші музичні колективи, конкурси та фестивалі. Автори-упорядники О.І. Полячок, М.В. Долгіх.
Літературне мистецтво
В основі будь-якої книги – особистість її автора. Літературна Кіровоградщина багата на таланти. Вони цінували в СЛОВІ діалектику ЗМІСТУ і ФОРМИ, слугуючи вірою і правдою своїй ЗЕМЛІ, свойому НАРОДУ. Їхні імена гідні нашої пам’яті, їхня творчість здатна надихати, їхні непрості долі переконують – ДОБРО неодмінно перемагає ЗЛО. Автори-упорядники О.В. Чуднов, О.О. Бабенко.

Комментариев нет:

Отправка комментария